ایران من

باکو – ایرنا –دیدار معاون وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان،برگزاری اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در باکو و فرمان رئیس جمهوری آذربایجان درباره تاسیس نمایندگی های بازرگانی کشورش، از عنوانهای خبری مهم روزنامه های باکو در روز جمعه هشتم بهمن است. ادامه: دیدار معاون وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان؛ سرخط روزنامه های باکو/ 8 بهمن